Miljö och certifiering

WikingTryck AB är certifierat enligt miljöledningssystem ISO14001. Detta innebär att vi bedriver ett medvetet miljöarbete och följer den miljötekniska utvecklingen avseende maskinell utrustning, råvaror och material samt styr vår verksamhet mot miljövänliga produktionslösningar.


Miljöpolicy

WikingTryck skall utifrån sina egna förutsättningar och resurser bedriva ett medvetet miljöarbete och bidra till en minskad miljöbelastning i företaget och dess omvärld genom att:

  • Känna till och följa lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet.   
  • Vara lyhörd för våra kunders miljökrav, arbeta med källsortering och avfallssortering.
  • I möjligaste mån använda miljövänliga produkter och utrustning samt miljömedvetna leverantörer.
  • Personalen är införstådd med miljöpolicyn och är delaktig i det fortlöpande miljöarbetet.
  • Med övergripande och detaljerade mål, medvetet sträva efter förbättringar för miljön.