Så här går det till!

Här har vi skrivit ner en liten genomgång av hur vi jobbar, för dig som inte så erfaren vid köp av trycksaker.


Prisuppskattning:

För att få en uppfattning om olika prisnivåer innan du vet hur din trycksak kommer att se ut, kan du kontakta oss för en prisuppskattning.

Offert:

När du vet specifikationerna för din trycksak kan vi lämna en offert på jobbet. Vi kan också hjälpa dig att ta fram underlaget till offerten.

Korrektur:

Ibland önskar man extra korrekturutskrifter under arbetets gång och då kan du välja mellan svart/vita eller färgutskrifter.


Provtryck:

Innan vi börjar trycka får du ett provtryck som visar hur trycket kommer att bli.

Det är detta vi sedan utgår från när vi ställer in färgerna i tryckpressarna.
Provtrycket gäller också som slutgiltigt korrektur och tanken är att alla korrekturrundor ska vara klara innan provtrycket skrivs ut.

Normalt ingår det en uppsättning provtryck i våra offerter.


Intag:

Processen att ställa in tryckpressarna, ladda papper etc, kallas intag. Ibland är kunden med vid intaget.

Leverans:

Du kan välja olika leverans- och emballeringssätt. Vi kan också lagerhålla dina trycksaker så att du kan avropa dem i omgångar.