Några trycktermer...

I den grafiska vardagen är det många namn och uttryck som används, men som kanske inte alltid är lätta att veta vad de betyder. Här har vi listat några av dem:

Perforera: Man gör små hål i trycksaken för att t.ex. svarstalonger ska bli lättare att riva av.
Falsa: Betyder att man viker trycksaken med ett eller flera veck som t.ex. dragspelsfals eller altarskåpsfals.
Biga: För att färgen på trycksaken inte ska spricka i falsvecken kan man lägga biglinjer innan man falsar.
Stansa: Betyder att man stansar eller skär ut olika former av trycksaken. Används för att göra t.ex. mappar, lådor, askar eller ställ.
Kaschera: Betyder att man klistrar trycksaken på ett tjockare material som t.ex. kartong, kapa eller well.
Prägla: Med hjälp av en kliché höjer man eller sänker man valda delar av trycksaken t.ex. en logga för att lyfta fram den.
CMYK: Färgerna Cyan, Magenta, Yellow & Black, används i 4-färgstryck för att återge en bild i färg.
PMS: Dekor eller solida färger som anges med ett färgnummer och kan blandas eller fås färdigblandad. De används för att t.ex. återge en logotypes exakta färg som kanske inte kan nås med hjälp av en CMYK-blandning.
CTP: Computer-to-plate eller dator-till-plåt.
Plåtar: Tryckplåtar som man sätter i tryckpressarna och som överför text och bild till papperet.